Apporteringskurs med SSRK

I maj kommer SSRK att ordna en apporteringskurs för sina medlemmar.

”Kursen ska ge hundägaren sådana kunskaper att hon/han kan etablera en god kontakt med sin hund och med gott resultat kan få hunden att utföra de handlingar, som utgör apporteringens grunder
och därmed erhålla förutsättning att gå vidare i sin jaktträning.”

Kursen hålls av Lena Boström och Susanne Stjärnfeldt och består av 5 träningstillfällen inom maj månad.

Läs mer i dokumentet nedan
inbjudan_apporteringskurs_2017