Utställning

Open Show

Golden Retrieverklubbens inofficiella utställningar kallas för Open Show och är öppna endast för Golden retriever. Västerbottens sektion anordnar årligen en Open Show.

Golden retrieverklubben Västerbotten inbjuder till

Open show i Vännäs 16 juni 2018.
Läs mer om anmälan och avgift här.

openhane.50

Historik

Den första Open Showen i klubbens regi arrangerades 1974. Till att börja med ordnades enstaka utställningar per år. Numera har utställningsverksamheten ökat till ett 20-tal utställningar per år.
Systemet för våra open shows är en blandning av det engelska systemet med konkurrensklasser som kompletterats med skriftliga kritiker för alla deltagande hundar. De som dömer på utställningarna är främst uppfödare av golden, men även domare från andra länder och raser förekommer. De goldenuppfödare som vill döma på open shows kan utbilda sig genom kurser som anordnas inom klubben.

Målsättning med Goldenklubbens Open Shows

Syftet med klubbens utställningar är att främst vara en trevlig inkörsport till utställningssporten för nya utställare. Den som är ny eller kanske inte ställt ut så mycket tidigare ska få en möjlighet att känna sig för och träna sig själv och sin hund. För mer vana utställare erbjuder klubbens open shows en bra möjlighet att ställa ut sina hundar under avspända förhållanden. Utställningarna ger också de uppfödare som gått utbildning en bra erfarenhet av att döma.