Styrelse 2024

Västerbottensektionens styrelse 2024

För kontakt med styrelsen kan du mejla goldenklubbenvb@gmail.com eller respektive person/ansvarsområde.


Maiken Vigre
Ordförande & Utbildningsansvarig
Mobil: 070-3080312
Mejl: maikenvigre@outlook.com


Sandra Ålevik
Sekreterare & informationsansvarig
Mobil: 070-2540820
Mejl: sandra.alevik@hotmail.com

Niclas Olofsson
Kassör
Mobil: 070-3645410
Mejl: Nickeolofsson@me.com


Ingrid Sjöberg
Vice Ordföranade & webbansvarig
Mobil: 070-3257868
Mejl: kennel@norrguld.se


Ulf Sörlin
Mentalitetsansvarig
Mobil:070-680 96 41
Mejl: ulf.sorlin@gmail.com

Tilda Holmgren
Jakt/funktionsansvarig
Mobil: 070-5154609
Mejl:Tilda.Holmgren@gmail.com

Ida Lindbäck
Utställningsansvarig
Suppleant

Lisa Elofsson
Utställningsansvarig
Suppleant

Kontaktperson i Skellefteå
Susanna Johansson
Löparnäs 4
936 91 Boliden
Telefon: 073-849 22 20
Mejl: susanna@loparnosarna.se

Revisorer
Oliver Vasanoja
Gudrun Kågström-Lindberg
Revisorsuppleant
Erika Blomberg-Burwall

Valberedning
Robert Bohman . sammankallande
Torbjörn Åström