Mentalitet/Funktion

Goldenklubben Västerbotten anordnar tillsammans med Strandvallens Hundskola ett tillfälle för Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) i höst. 

När: Söndag 19/8

Var: Strandvallens hundskola i Nordmaling

Pris: 900 kr (om man inom år 2018 även gör FB-R får man av GRK Västerbotten rabatterat pris på FB-R, kontakta styrelsen för mer information). I priset ingår även en vacker rosett efter genomförd BPH!

Anmälan: Först till kvarn (begränsat antal platser).

Betalning: Sker till BG 525-2564. Märk betalningen med ditt namn och BPH.

För anmälan kontakta Torbjörn Åström, Mentalitetsansvarig Goldenklubben: 070-301 63 82 eller torbjorn@umedalen.ac

Du kan även läsa mer om BPH på SKK:s hemsida: http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

Varmt välkomna med er anmälan!

 


Under 2018 kommer alla Golden i Västerbotten erbjudas Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)!

 

fb-R bild 1


Ofta erbjuder också GRK-Västerbotten ett rabatterat pris om man genomför både BPH och FB-R under ett år.

Förutsättningar för att del av rabatten:
– Du skall vara bosatt med din golden i Västerbotten

– Du ska under 2018 genomföra BPH och/eller MH

– Du ska genomföra FB-R under 2018 i Goldenklubben Västerbottens regi

Det spelar ingen roll i vilken ordning du gör beskrivningarna, rabatten för FB-R kan betalas ut retroaktivt förutsatt att bägge beskrivningarna gjorts under 2018. BPH och MH får göras på valfri ort i landet.

För att delta på FB-R

Är du intresserad av att göra FB-R med din hund så kontaktar du Robert robertbohman@hotmail.com eller 072-55 32 122 för att få datum på kommande beskrivningar, finns inget datum satt så skriver vi upp dig på kommande beskrivning.


 

I arbetet med att utvärdera Golden Retrieverns mentalitet används några objektiva instrument:


– Beteende och Personlighetsbeskrivning hund
– Funktionbeskrivning Retriever
– Mentalbeskrivning hund (MH)

Du som är uppfödare – om du vill funktionsbeskriva din valpkull så kan GRK Västerbotten hjälpa till! Kontakta oss för mer information.

Mentalbeskrivning Hund (MH) är den testform som används mest för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. Hundens beteende beskrivs i olika situationer där bl.a. hundens agerande mot människor beskrivs i en intensitetsskala. Hunden blir inte godkänd eller underkänd i mentalbeskrivning, men givetvis är vissa reaktioner bättre än andra med avseende på avel, dressyr eller annat som hunden kan tänkas användas till. Efter genomförd MH har hunden ”Känd mental status”. OBS! Att endast Mentalbeskrivning Hund (MH) räknas som ”Känd mentalt status”.
Källa: SBK:s (Svenska brukshundklubbens) hemsida

mh

Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) är en officiell verksamhet som prövar hundens jaktliga egenskaper. Som retrieverägare kan du få en beskrivning av din hund utan att den behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning och vilthantering. 

Beteende och personlighetsbeskrivning Hund (BPH) är SKKs nya officiella mentalbeskrivning som är utformad för att passa alla raser. Syftet med beskrivningen är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Se gärna denna informationsfilm.

Fotnot: Ganska ofta läser man på olika hemsidor/ bloggar att en hund är mental-testad fastän man egentligen menar mental-beskriven. Spelar det någon roll? Ja, det är två helt olika saker. Mentaltest är inte en beskrivning utan just precis ett test, där hunden prövas och betygssätts utifrån en poängskala. På ett mentaltest blir hunden godkänd (bla +300 poäng) eller underkänd. Även om det förstås finns goldenägare som mentaltestar sina hundar, är det vanligaste att uppfödare/ägare till brukshundsraser gör mentaltest samt exteriörbeskrivning i syfte att få titeln ”Korad” på sin hund (mentaltest kallas därför också ibland lite slarvigt för ”korning”).

Vill du veta mer om mentalitet?

Här kommer några lästips!

[bra_list style=’star-list’]

 • Mentalbeskrivning hund (MH)
  Denna länk går till SBKs hemsida, och beskriver kortfattat vad MH är. För en detaljerad beskrivning ska du läsa Regler & Anvisningar.
 • Vad är en mentalbeskrivning?
  Denna länk går till GRKs hemsida och där beskrivs kortfattat vad som ingår i ett MH. Här finns även datum för kommande mentalbeskrivningar som genomförs i samarbete mellan GRK och SBK.
 • Vad är en Funktionsbeskrivning Retriever?
  Denna länk går till SSRKs hemsida och där finns ytteriligare information kring Funktionsbeskrivning Retriever.
 • RAS – Rasspecifik Avelsstrategi
  På Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi. Goldenklubbens RAS fastställdes på klubbmötet 2004 och här finns bland mycket annat mål & åtgärder gällande mentalitet, tex att nyfikenheten bör bli större och rädslorna mindre hos Golden Retriever (enligt MH).
 • Genetica
  Per-Erik Sundgren, agronomie doktor i husdjursgenetik, med lång erfarenhet av forskning och utbildning inom tillämpad genetik och avel, äger och driver företaget Genetica AB. Företaget har varit verksamt i över 20 år med utveckling av datorprogram för avelsstyrning, med kurser och med rådgivning till enskilda uppfödare. Här hittar du bland mycket annat Rasprofilen för alla Golden Retrievers som är MH-beskrivna.[/bra_list]

 

mh_2