Protokoll

Här hittar du protokoll från styrelsens möten. Tag gärna kontakt om ni har kommentarer eller förbättringsförslag.

2024
Protokoll årsmöte
Protokoll konstituerande
Protokoll 2024-03-04

2023
Protokoll årsmöte
Protokoll konstituerande 2023-03-08
Protokoll 2023-03-08
Protokoll 2023-04-03
Protokoll 2023.05-04
Protokoll 2023.06-05
Protokoll 2023-08-08
Protokoll 2023-09-12
Protokoll 2024-01-19

2022
Protokoll årsmöte
Protokoll 2022-03-15
Protokoll 2022-03-30
Protokoll 2022-04-25
Protokoll 2022-05-23
Protokoll 2022-06-20
Protokoll 2022-08-24
Protokoll 2022-10-19
Protokoll 2022-12-07

2021
Protokoll 2021-06-02
Protokoll 2021-05-16
Protokoll Konstituerande 2021-05-16
Protokoll 2021-02-15

2020
Protokoll 2020-08-02
Protokoll 2020-03-31
Protokoll Konstituerande 2020-02-10
Årsmöte 2020
Protokoll 2020-01-08

2019
Protokoll 2019-11-25
Protokoll 2019-08-12

2018
Protokoll 2018-10-01
Protokoll 2018-08-09
Protokoll 2018-05-29
Protokoll 2018-05-02
Protokoll 2018-03-27
Protokoll Konstituerande 2018
Protokoll Årsmöte 2018
Protokoll 2018-01-10

2017

Protokoll 2017-09-05
Protokoll 2017-07-24
Protokoll 2017-06-08
Protokoll 2017-05-08
Protokoll 2017-03-14
Protokoll 2017-02-15
Protokoll Årsmöte 2017

2016
Protokoll 2016-11-06
Protokoll 2016-09-19
Protokoll 2016-08-16
Protokoll 2016-06-02
Protokoll 2016-05-09
Protokoll 2016-03-23
Protokoll 2016-02-15
Protokoll Årsmöte 2016
Protokoll 2016-01-11

2015
Protokoll 2015-11-26
Protokoll 2015-08-27
Protokoll 2015-04-15
Protokoll 2015-02-11
Protokoll Årsmöte 2015-02-11
Protokoll 2015-01-19

2014
Protokoll 2014-11-10 justerat
Protokoll 2014-09-01
Protokoll 2014-08-04
Protokoll 2014-05-20
Protokoll 2014-04-23
Protokoll 2014-03-26
Protokoll Årsmöte 2014-02-11
Protokoll 2014-01-27

2013
Protokoll 2013-12-09
Protokoll 2013-09-24
Protokoll 2013-08-12
Protokoll 2013-06-16
Protokoll 2013-04-22
Protokoll 2013-03-20
Protokoll 2013-02-12
Protokoll 2013-02-21
Protokoll 2013-01-15

2012
Protokoll 2012-11-15
Protokoll 2012-08-28