Viltspårskurs – anmälan

Nu öppnar vi Viltspårskursen för anmälan:

VILTSPÅRKURS

När: Söndag 2018-05-13 kl 10.00 – ca 17
Var: i byastugan Sunnantorp/Västansjö
Kostnad: 350 kr (betalas på plats kontant/swish)

I stugan finns toaletter, kyl och micro. Ta med lunch/fika samt varma kläder. Ni får ett litet teorikompendium och vi går igenom regler och teknik. Vi diskuterar selar , spårhalsband och spårlinor och lägger tillsammans var sitt träningsspår som vi senare söker. Vi kommenterar 
spårteknik, diskuterar hundarnas jobb och förarnas insatser. Vi gör också några skottprov.

Jag visar hur man på ett bra sätt tar hand om klövar. Ni får välja om ni
vill spåra med rådjursklöv eller älgklöv. Hundarna behåller den klöv som de söker och hittar.

Anmälan: sker på adressen anmalan.grkvb@gmail.com. Mer info om hur du anmäler dig hittar du här.  Ange dessutom vilken sorts klöv du och din hund önskar.

Ring eller maila Leif Roth vid frågor:
leirot46@gmail.com
070 5530745