Vill du sitta i valberedningsgruppen?

På sektionens årsmöte lyckades vi inte tillsätta en valberedning. Därför fick styrelsen i uppgift att tillsätta en sådan. Vi söker alltså dig som kan hjälpa till med att sitta i valberdningsgruppen.

Styrelsen kommer givetvis att hjälpa till med arbetet att söka lämpliga personer till eventuella lediga poster, men det är viktigt att ha en beredning för att säkra den demokratiska processen.

Kan du tänka dig att ställa upp eller har du frågor eller förslag kontakta:
Robert Bohman, 072-5532122 eller robertbohman@hotmail.com