Vi söker ny ordförande, sekreterare samt utställningsansvarig till årets styrelse

Valberedningen har haft möte inför årsmötet 15/2. Vi saknar i dagsläget någon som vill vara styrelseordförande för Västerbottenssektionen. Denna post måste tillsättas för att sektionens verksamhet skall fortsätta.
Vi söker även någon som vill hjälpa till med att vara sekreterare på styrelsens möten samt någon som vill i styrelsen jobba med utställning.

Vill du hjälpa till eller har du tips på någon hör av dig till valberedningen.

Robert Bohman
Sammankallande i valberedningen
Tel. 072-553 21 22
Mail: robertbohman@hotmail.com

styrelsesökes