FB-R till rabatterat pris

Goldenägare och uppfödare, se hit!
Under 2016 kommer alla Golden i Västerbotten erbjudas Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) till kraftigt rabatterat pris!

fb-R bild 1

Under 2016 betalar du endast 100 kr för FB-R!


Förutsättningar för att del av rabatten:

– Du skall vara bosatt med din golden i Västerbotten

– Du ska under 2016 genomföra BPH och/eller MH

– Du ska genomföra FB-R under 2016 i Goldenklubben Västerbottens regi

 

Det spelar ingen roll i vilken ordning du gör beskrivningarna, rabatten för FB-R kan betalas ut retroaktivt förutsatt att bägge beskrivningarna gjorts under 2016. BPH och MH får göras på valfri ort i landet.

 

 

För att delta på FB-R

Är du intresserad av att göra FB-R med din hund så kontaktar du Robert robertbohman@hotmail.com eller 072-55 32 122 för att få datum på kommande beskrivningar, finns inget datum satt så skriver vi upp dig på kommande beskrivning.

Många konstiga förkortningar?
Har man inte hört förkortningarna förr så är det mycket att hålla reda på.
En viktig sak att poängtera att det är beskrivningar och inga tester/prov!

Det finns inga rätt eller fel som din hund kan göra och du ska inte träna din hund inför beskrivningarna. Det är ett intressant och roligt sätt att lära sig mer om din hund samt hjälpa din uppfödare att utvärdera sin avel.

FB-R beskriver din retrievers medfödda jaktliga egenskaper medan BPH och MH är två olika beskrivningar för mentalitet. Golden Retrieverklubben i Sverige rekommenderar att man gör både FR-R och BPH, eller både FB-R och MH.

Du vet väl även att du som är bosatt i Västerbotten och gör ett BPH med din golden på Strandvallens Hundsskola i Nordmaling får en vacker BPH rosett av klubben!

Bild 2 BPH

Mer om beskrivningarna

FB-R står för Funktionsbeskrivning retriever och är en stambokförd beskrivning sedan 2014.

Från SSRK
”Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Det är egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. Alla retrieverraser är välkomna! Hunden ska dock ha uppnått tolv månaders ålder.”

Mer om FB-R kan du läsa här http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/funktionsbeskrivning-retriever-fb-r

Eller kontakta funktionsansvarig Robert Bohman med dina frågor
robertbohman@hotmail.com eller 072-55 32 122

BPH står för Beteende och personlighetsbeskrivning Hund. BPH är för dig som vill veta mer om din hunds mentalitet och är SKK officiella mentalbeskrivning.

Från SKK

”Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.”

Mer om BPH hittar du här http://www.skk.se/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/

Goldenklubben i Västerbotten arrangerar årligen BPH i samarbete med Strandvallens hundskola i Nordmaling. Kontakta vår mentalitetsansvarig Torbjörn Åström för ytterligare frågor via mail torbjorn@umedalen.ac eller mobil: 070-301 63 82