Motioner till fullmäktige

Är det något du vill förändra inom vår klubb?

Vill du skicka in motioner till fullmäktige ska de vara klubben tillhanda senast 11/1 2014.

Motioner skickas till västerbottensektionens ordförande Robert Bohman, robertbohman@hotmail.com