Instruktörsutbildning

Nu drar vi igång ett av våra största utbildningsprojekt.
I samarbete med Ulf Sörlin ska vi utbilda instruktörer som kan hålla i våra valp- och allmänlydnadskurser.
Utbildningen är på 60 lektionstimmar fördelade på 20 träffar.
Om du kontrakterar dig för att hålla minst tre kurser på tre år står vi för utbildningen, du behöver bara betala för litteratur och liknande kostnader.
Om du inte vill kontraktera dig finns i mån om plats möjlighet att ändå delta mot en avgift på 1000 kronor.

Endast åtta deltagare. Först till kvarn gäller för icke kontrakterade och i första hand GRK-medlemmar. Sektionsstyrelsen väljer vilka kontrakterade som antas till utbildningen.

För information kontakta Janerik,
janerik_nilsson@telia.com eller 070-3576107