Exteriörkurs II

Exteriörkurs del II ett samarrangemang mellan GRK Västerbotten och GRK Ångermanland. En kurs för dig som tidigare genomfört Exteriörkurs del I.

Tid: Lördag 2/4 kl. 10.00 – ca 15.00 Söndag 3/4 kl.10.00 – ca 14.00

Plats: Strandvallens hundskola i Nordmaling. Vägbeskrivning: Se www.strandvallenshundskola.com

Handledare och upplysningar: Lena Ohlsson, tel: 070/640 77 03

Avgift: 400 kr. Då ingår för och eftermiddagsfika samt enklare lunch båda dagarna. OBS! Anmälningsavgiften sätts in senast 28/3 på VB konto för samtliga deltagare. Bankgiro: 525-2564(OBS! Nytt)

Kurslitteratur:

* Golden Retrieverklubbens raskompendium.

* Att exteriörbedöma hund – Finns hos SKK, pris 50 kr.

* Lättfattlig Anatomi – Finns hos SKK, pris 50 kr.

Beställ själv kurslitteraturen i tid.

Mål med kursen:

* Att ge en tydlig och klar uppfattning om hur en Golden Retriever skall se ut enligt rasstandarden.

* Att kunna skilja mellan ras- och familjetyp.

* Att lära sig behärska bedömningsteknik och hur man känner igenom en hund.

* Att kunna skriva kritik: Hur man bygger upp kritiken, var börjar och slutar man, vilka termer används?

* Att kunna ge muntlig kritik inför publik.

* Att lära sig lita på sina händer – kunna skilja mellan vad som är korrekt kontra trimning och handling.

* Att lära sig se samband mellan funktion, anatomi och rörelser.

Innehåll:

* Grunder inom anatomi- och bedömningsteknik där deltagarna får bedöma ett antal hundar.

* Även hundar av andra raser kan förekomma.

Anmälan: Lena Ohlsson spin_tail@telia.com. Senast 28/3. Kl. 20.00. Meddela även ev. önskemål om specialkost.

OBS!

Ni som redan har anmält er, var vänlig och komplettera er anmälan med önskemål om specialkost.

Välkomna!