Årsmöte 2024

Välkomna på årsmöte för Golden Retrieverklubben Västerbotten
Datum: 13 februari kl. 19:00.
Plats: Studiefrämjandets kulturhus Klossen.
Adress: Ekonomstråket 6, 907 30 Umeå

Klubben bjuder på fika. Vi hälsar alla välkomna, nya som gamla medlemmar!

Föreläsningen med Ulf Sörlin sker i samarbete med Studiefrämjandet.