Styrelse 2023

Västerbottensektionens styrelse 2023

För kontakt med styrelsen kan du mejla goldenklubbenvb@gmail.com eller respektive person/ansvarsområde.


Maiken Vigre
Ordförande & Utbildningsansvarig
Mobil: 070-3080312
Mejl: maikenvigre@outlook.com


Robert Bohman
Vice Ordförande, jakt & funktionsansvarig
Mobil: 072-5532122
Mejl: robertbohman@hotmail.com


Sandra Ålevik
Sekreterare & informationsansvarig
Mobil: 070-2540820
Mejl: sandra.alevik@hotmail.com


Ingrid Sjöberg
Kassör & webbansvarig
Mobil: 070-3257868
Mejl: kennel@norrguld.se


Torbjörn Åström
Utställningsansvarig
Mobil: 070-301 63 82
Mejl: torbjorn@umedalen.ac


Ulf Sörlin
Mentalitetsansvarig
Mobil:070-680 96 41
Mejl: ulf.sorlin@gmail.com

Tilda Holmgren
Suppleant
Mobil: 070-5154609
Mejl:Tilda.Holmgren@gmail.com

Kontaktperson i Skellefteå
Susanna Johansson
Löparnäs 4
936 91 Boliden
Telefon: 073-849 22 20
Mejl: susanna@loparnosarna.se

Revisorer

Kicki Olofsson
Gudrun Kågström-Lindberg
Mejl: gudrun.kagstrom.lindberg@outlook.com

Revisorsuppleant

Erika Blomberg-Burwall