Styrelse 2022

Västerbottensektionens styrelse 2022

För kontakt med styrelsen kan du mejla respektive person/ansvarsområde.

Mathilda Lindberg
Ordförande & Utbildningsansvarig
Mobil: 076-1442168
Mejl: mathilda_lindberg@hotmail.com


Robert Bohman
Vice Ordförande & Funktionsansvarig
Mobil: 072-5532122
Mejl: robertbohman@hotmail.com


Sandra Ålevik
Sekreterare
Mobil: 070-2540820
Mejl: sandra.alevik@hotmail.com

Ingrid Sjöberg
Kassör
Mobil: 070-3257868
Mejl: kennel@norrguld.se


Angelica Söder
Jaktansvarig
Mejl: grk.jaktgolden@gmail.com


Torbjörn Åström
Aktivitetsansvarig
Mobil: 070-301 63 82
Mejl: torbjorn@umedalen.ac


Johanna Öbrell
Utställningsansvarig,  Information- & Webbansvarig, Medlemsansvarig
Mobil: 070-6601519
Mejl: j.obrell@live.se


Ulf Sörlin
Mentalitetsansvarig
Mobil:
Mejl: ulf.sorlin@gmail.com

Susanna Johansson
Kontaktperson i Skellefteå
Löparnäs 4
936 91 Boliden
Telefon: 073-849 22 20
Mejl: susanna@loparnosarna.se

Revisorer

Gudrun Kågström-Lindberg
Mejl: gudrun.kagstrom.lindberg@outlook.com

Kicki Olofsson

Revisorsuppleant

Erika Blomberg-Burwall